1

مینا کاری ظریف و با کیفیت در فروشگاه تکسبد

صنایع دستی میراث هر کشوری به شمار می رود که یکی از قدیمی ترین صنایع دستی ایران را می توان به مینا کاری تلقی نمود. این هنر زیبا در قدیم ر روی طلا و یا فلزات گرانبها انجام می شده اما با مروز و گذشت زمان محبوبیت این هنر زیبا در بین مردم افزایش پیدا کرده و می توان این هنز زیبا را در بین و اقشار عوام مردم یافت. برای اینکه شما بتوانید یک مینا کاری با کیفیت و ظریف را خریداری نمایید باید آن را از دستان استادان ماهر این صنعت بیابید و خریداری کنید.

ادامه مطلب...
1