1

درباره انواع بادکش و حجامت بیشتر بدانید

همانطور که می دانید بادکش کردن و حجامت یکی از قدیمی ترین شیوه های درمان سنتی است که امروزه نیز طرفداران مخصوص خود را دارد. در این مقاله می خواهیم در مورد انواع دستگاه حجامت و بادکش صحبت کنیم.

حجامت کردن دو نوع دارد: حجامت تر و حجامت خشک.

حجامت خشک

حجامت خشک یعنی اینکه هیچ ضربه ای با تیغ روی پوست نخورد که به آن بادکش کردن نیز می گویند. حجامت خشک خود بر دو نوع حجامت سرد و حجامت خشک است. اینگونه حجامت موجب انبساط عروق و رفع انسداد آنها شده و دیواره مویرگ ها را نیز تحریک می کند.

ادامه مطلب...
1