1

راهنمای خرید یک فلاسک مسافرتی خوب

فلاسک از ملزومات مورد استفاده ی افرادیست که طرفدار پروپاقرص نوشیدنی هستند. یک فلاسک خوب، بسته به نیاز فرد، باید ویژگی هایی را داشته باشد. اما مهم ترین خصیصه ی یک فلاسک خوب، توانایی حفظ دمای نوشیدنی سرد یا گرم به مدت زمان تقریبا زیاداست. یعنی هرچه این مدت بیشتر شود، طبیعتا کاربر راضی تر است.

ادامه مطلب...
1