1

پاور بانک خورشیدی چند کاره جدید دارای چراغ قوه

یکی از انرژی هایی که ما در عصر های مختلف از آن بهره برداری می کنیم را می توان به انرژی خورشیدی اختصاص دهیم. با استفاده از پنل های خورشیدی می توان تمامی این انرژی و موهبت الهی را در منبع هایی ذخیره کینم و با استفاده از این انرزی را به انرزی های دیگر مثل انرزی مکانیکی و یا انرزی الکترونیکی تبدیل نمود. با استفاده از این فناوری ما می توانیم آن را با دستگاه های دیگر تلفیق کنیم و گجت های فوق العاده را اختراع و به دست مردم برسانیم.

ادامه مطلب...
1