1

کباب پز دوگانه سوز پلین

کباب پز پلین محصولی چند کاربردی است که در هر شرایطی کار شما را راه می اندازد اگر گاز در اختیار داشته باشید می توانید به کپسول های گاز همراه یا گاز مستقیم شهری آن را وصل نموده و روشن کنید، اگر ذغال در اختیار داشته باشید نیز به راحتی می توانید آن را با مواد آتش زا روشن کنید و در نهایت دیگر نیازی به ایستادن در کنار منقل نخواهید داشید چرا که این محصول به صورت خودکار سیخ های کباب یا جوجه شما را در فواصل زمانی منظم و در دو جهت عقربه های ساعت و بالعکس می چرخاند تا تمامی قسمت ها به صورت کامل مغز پخت شوند.

کباب پز دو گانه سوز پلین با ظرفیت پخت هفت سیخ کباب یا جوجه همزمان، 14 عدد سیخ کبابی و جوجه در کنار پکیج، سه گانه سوز بودن، تاشو و مسافرتی همراه بودن، حالت کیفی و ... همگی از مزای این محصول می باشند.

ادامه مطلب...
1